Start > Articles posted by:Andy
Mark-Sundberg

Mark Sundberg

Mark L. Sundberg dr BCBA-D otrzymał stopień doktora, pisząc pracę pod kierunkiem dr Jacka Maichaela  z zakresu stosowanej analizy zachowania w Western Michigan University w 1980 roku. Jest autorem VB-MAPP  - programu do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci...