Start > M.Sundberg

Mark-SundbergMark L. Sundberg dr BCBA-D otrzymał stopień doktora, pisząc pracę pod kierunkiem dr Jacka Michaela  z zakresu stosowanej analizy zachowania w Western Michigan University w 1980 roku.

Jest autorem VB-MAPP  - programu do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz współautorem  programu ABLLS. Opublikował  ponadto ponad 50 publikacji naukowych. Jest założycielem i byłym redaktorem czasopisma Verbal Behavior Analysis, dwukrotnym prezesem  The Northern California Association for Behavior Analysis oraz zasiadał w zarządzie B.F. Skinner Foundation. Dr Sundberg przeprowadził setki prezentacji na konferencjach i warsztatach na całym świecie. Był wykładowcą na przeszło 80 kursach uniwersyteckich z zakresu stosowanej analizy zachowania, verbal behavior oraz rozwoju dzieci.

Jest licencjonowanym psychologiem z ponad 40-letnim doświadczeniem klinicznym.

W 2001 roku otrzymał nagrodę “Distinguished Psychology Department Alumnus Award” Western Michigan University oraz w 2013  roku “Jack Michael Outstanding Contributions in Verbal Behavior Award” od ABAI’s Verbal Behavior Special Interest Group.

5 września, w Warszawie, będzie głównym prelegentem podczas konferencji „VB-MAPP-Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.marksundberg.com/index.htm