Start > Verbal Behavior

Co to jest Verbal Behavior?

Podejście Verbal Behavior uczy komunikacji przy wykorzystaniu zasad stosowanej analizy zachowania oraz teorii B.F. Skinnera, opisanej w książce pt. Verbal Behavior w 1957 r. Z założenia w Verbal Behavior motywuje się dzieci, młodzież i dorosłych do nauki języka poprzez łączenie słów z celami, korzyściami. Uczeń dowiaduje się, że słowa mogą pomóc uzyskać pożądane obiekty lub aktywności.

W trakcie terapii unika koncentrowania się na słowach jako etykietach (kot, samochód, etc.), zamiast tego uczeń uczy się, jak używać języka m.in. do proszenia. Inaczej mówiąc Veralbal Behavior  koncentruje się na zrozumieniu, dlaczego używamy słów.

W swojej książce Verbal Behavior, Skinner stworzył klasyfikację języka, dzieląc ją na operanty. Każdy z nich posiada inną funkcję. Verbal Behavior wyróżnia cztery główne typy. Są to:

  • Mand. Prośba, przykład: „auto”, aby poprosic o auto.
  • Takt. Nazywanie, komentarz, przykład: dziecko mówi „samolot” widząc samolot.
  • Umiejętności intrawerbalne. Słowo służy np. do odpowiedzi na pytanie, przykład: Co możesz wypić? „Wodę”.
  • Umiejętności echowe. Umiejętność powtarzania dźwięków, słów.

Terapia w podejściu Verbal Behavior rozpoczyna się od treningu mandowego (próśb). Dziecko uczy się, że powiedzenie „ciastko” może spowodować otrzymanie ciastka.  Natychmiast po wypowiedzeniu prośby, terapeuta wzmacnia reakcje powtarzając prawidłowy komunikat oraz dostarczając w tym przypadku ciastko. W trakcie sesji podobne sytuacje są powtarzane wielokrotnie. Ważne jest, że na początku terapeuta nie wymaga pełnego, poprawnego słowa, aby otrzymać pożądaną rzecz. Na początku wprowadzane są inne możliwe do wypowiedzenia przez dziecko komunikaty np. pojedynczy dźwięk czy sylaba. Pomaga to zrozumieć dziecku, że komunikacja pozwala osiągnąć pozytywne rezultaty, przyjemne dla niego.

Historia Verbal Behavior

Termin Verbal Behavior po raz pierwszy został użyty w 1957 r. przez  B. F Skinnera w książce pt. Verbal Behavior, opisującej funkcjonalną analizę języka. W 1970 r., analitycy zachowania VincentCarbone, Mark Sundberg i James Partington w oparciu o funkcjonalną analizę języka Skinnera oraz stosowaną analizę zachowania stworzyli podejście Verbal Behavior Therapy. Od 1982 r. ukazuje się czasopismo The Analysis of Verbal Behavior a w 2008 r. Mark Sundberg stworzył narzędzie do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i tworzenia programów terapeutycznych VB-MAPP.

Więcej informacji dotyczących Verbal Behavior można znaleźć tutaj:

http://www.marksundberg.com/